Исследования

1. Alanen 1940: Alanen Y.J.E. Mikael Agricola suomalaisen rukouselämän reformaattorina. HA XLVII 1940.

2. Anthoni 1935: Anthoni E. Claes Flemings motskrift till Ericus Erici och Gregorius Martinin Teitt av den 28 aug. 1595. SKHSV 25. H. 1935.

3. Anthoni 1953: Anthoni E. Peder Särkilax och hans bild i den historiska framstillningen. - Historisk Tidskrift för Finland 38. 1953.

4. Arffman 1993: Arffman K. Sanan jäljet. Kirkon historian merkitys M. Lutherin teologiassa. STKSJ 185. H. 1993.

5. Arffman 1999: Arffman K. Mitä oli luterilaisuus? H. 1999.

6. Aro 1962: Aro J. P.J.Spener kirkkouudistus. - Spener P.J. Pia desideria (suom. J.Aro). H. 1962.

7. Biaudet 1905: Biaudet H. Om finske studerande i Jesuitcollegier. - HA 19. 1905.

8. Christen-Göranson 1969 Christen T., Göranson S. Kyrkohistoria, 2. Stockholm 1969.

9. Delumeau 1996: Delumeau J. L’Historien chrétien face à la déchristianisation. – L’Historien et la foi. P.1996.

10. Ehrnrooth 1997: Ehrnrooth J. Mentality. - Finland. A Cultural Encyclopedia. H. 1997.

11. Fatio 1986: Fatio Olivier L’Orthodoxie protestante. - L’ Aventure de la Réforme (sous la direction de P. Chaunu). P. 1986.

12. Forssman-Svensson: Forssman-Svensson P. Vanhinta kirjasuomea. o.o.1-3. Umeå. 1989.

13. Friedell 1995: Friedell E. Uuden ajan kulttuurihistoria. 1. suom. E. Ahlman. H. 1995.

14. Grotenfelt 1886: Grotenfelt K. Vähän suomalaisuudesta Turussa - ennen aikaan. - HA 9. 1886.

15. Grotenfelt 1893: Grotenfelt K. Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan opistoissa ennen v.1640. - HA XIII.1893.

16. Grotenfelt 1906-1908: Grotenfelt K. Suomen asemasta uskonpuhdistuksen murrosajalla. - HA XХ. 1906-1908.

17. Grotenfelt 1908: Grotenfelt K. Fleming suvusta. - Oma maa II. Porvoo 1908.

18. Grotenfelt 1909: Grotenfelt K. Horn suvusta. - Oma maa IV. Porvoo 1909.

19. Grotenfelt 1929: Grotenfelt K. Forsius, Sigfrid Aaron. - Kansallinen elämäkerrasto. o.2. Helsinki- Porvoo 1929.

20. Gummerus 1902-1903: Gummerus J. Saarnan asemasta suomalaisessa jumalanpalveluksessa 1500- luvulla. SKHSP III. 1902-1903.

22. Gummerus 1921-1924: Gummerus J. Kirkollinen tilanne Suomessa uskonpuhdistuksen alkaessa. SKHSV 11-14. H. 1921-1924.

23. Gummerus 1921-1924 (2): Gummerus J. Suomenkielinen Ars moriendi-kirjallisuus uskonpuhdistuksen vuosisadalla. SKHSV 11-14. H. 1921-1924.

24. Gummerus 1941: Gummerus J. Michael Agricola. Der Reformator Finlands. H. 1941.

25. Gustaffson 1986: Gustaffson B. Svensk kyrkohistoria. H. 1986.

26. Haapanen 1925-1928: Haapanen T. Agricolan messu. SKHSV 15-18. H. 1925-1928.

27. Haavio 1947: Haavio J. Eerikki Sorolainen - Mikael Agricolasta E.W.Pakkalaan. Porvoo-Helsinki, 1947.

28. Harviainen, Huutala, Heininen 1990: Harviainen T., Huutala S., Heininen S. Opi nyt vanha ja nuori. Mikael Agricola ja nykyaika. H. 1990.

29. Heikkinen 1969: Heikkinen A. Paholaisen liittolaiset. - Hist. tutkimuksia 78. H. 1969.

30. Heininen 1974-1977: Heininen S. Gabriel Melartopaeus - syrjäytetty suomalainen kirkonmies suurvaltakauden alussa. SKHSV 64-67. H. 1974-1977.

31. Heininen 1974: Heininen S. Marcus Henrici Helsingius - humanisti ja teologi varhaisortodoksian Suomessa. SKHST 92. H. 1974.

32. Heininen 1975: Heininen S. Mikael Agricolan Vanha Testamentti. TA 1975.

33. Heininen 1976: Heininen S. Nuori Mikael Agricola. H. 1976.

34. Heininen 1978-1979: Heininen S. Mikael Agricolan Passio. SKHSV 68-69. H. 1978-1979.

35. Heininen 1980-1981: Heininen S. Mikael Agricolan pyhimyskollehdat. SKHSV 70-71. H. 1980-1981.

36. Heininen 1988(2): Heininen S. Einleitung (zu) - Juusten P. Catalogus et ordinaria successio episcoporum finlandensium. H. 1988.

37. Heininen 1988: Heininen S. Paavali Juusten ja Suomen piispainkronikka. - Juusten P. Suomen piispainkronikka. H. 1988.

38. Heininen 1989: Heininen S. Suomalaisen historiakirjoituksen synty. SKHST 147. H. 1989.

39. Heininen 1990: Heininen S. Biskoputnimningarna i Finland 1554-1642. - Reformationens konsolidering i de nordiska länderna. 1990.

40. Heininen 1992: Heininen S. Mikael Agricolasta vuoden 1642 Raamattuun. - Biblia 350. Helsinki 1992.

41. Heininen 1992 (2): Heininen S. Mikael Agricolan psalmisummaariot. Suomi: 166. Tampere 1992.

42. Heininen 1993: Heininen S. Mikael Agricolan Vanhan Testamentin summaariot. Suomi:169. Tampere 1993.

43. Heininen 1994: Heininen S. Agricolan Psalttarin reunahuomautukset. Suomi:174. Tampere 1994.

44. Heininen, Heikkilä 1996: Heininen S., Heikkilä M. Suomen kirkkohistoria. H. 1996.

45. Holmqvist 1934: Holmqvist H. Kirkkohistoria. o.2. Porvoo-Helsinki. 1934.

46. Holmqvust 1930: Holmqvist H. Kyrkoordningen av 1561 och den svenska reformationskyrkan egenart. - SKHST 28. 1930.

47. Holmström 1933-1934: Holmström R. Uskonpuhdistuksen ja ortodoksian välisen ajan saarnakirjallisuus Pohjoismaissa. SKHSV 23-24. H. 1933-1934.

48. Holmström 1937: Holmström R. Eerikus Eerikinpoika Sorolainen: piispa ja teologi, kansanopettaja ja saarnaaja. SKHST 39. Hämeenlinna 1937.

49. Häkkinen 1994: Häkkinen K. Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. H. 1994.

50. Ikola 1949: Ikola O. Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen I-II. Turku. 1949-1950.

51. Ikola 1988: Ikola O. Agricolan äidinkieli. - Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. Juva 1988.

52. Ikola N. 1988: Ikola N. Mikael Agricolan suomentamat Raamatun kohdat ja niiden osuus koko Raamatusta. - Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. Juva 1988.

53. Itkonen-Kaila: Itkonen-Kaila M. Agricolan Uuden Testamentin temporaalirakenteet: suomi klassisten ja germaanisten kielten taustaa vasten. Virittäjä 1991.

54. Itkonen-Kaila 1991: Itkonen-Kaila M. “Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda”. Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen. Virittäjä 1992.

55. Jaakkola 1952: Jaakkola J. Suomen historian ääriviivat. Porvoo 1952.

56. Joka miehen Suomen historia: Joka miehen Suomen historia. osa 2. Porvoo 1963.

57. Jussila 1988: Jussila R. Agricolan sanasto ja nykysuomi. - Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. Juva 1988.

58. Juva 1952: Juva M. Jaakko Finno rukouskirjansa valossa. SKHST 52. 1952.

59. Juva 1956: Juva M. Suomen kansan uskonnollisuus 1600- ja 1700-luvuilla. SKHSV 43-44. H.1956.

60. Kansanaho 1953: Kansanaho E. Suomalaisen saarnan metodi. - Talenta quinque. H. 1953.

61. Kansanaho 1954: Kansanaho E. Suomen evankelisluterilaisen kirkon itsehallinto. SKHST 55. H.1954.

62. Karjalainen 1992: Juhlaperinteet muutosten kuvastajana. - Suuri muutos. Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. H. 1992.

63. Karvonen 1997: Karvonen A.-E- Syrjään puristettu (suomalaisen hulluuden paradoksi). - Yliopisto 19/1997.

64. Klinge 1975: Klinge M. Bernadotten ja Leninin välissä. H. 1975.

65. Klinge 1977: Klinge M. Katsaus Suomen historiaan. H. 1977.

66. Klinge 1993: Klinge M. The Evolution of the Linguistic Situation in Finland. - Klinge M. The Finnish Tradition. H. 1993.

67. Klinge 1993 (2): Klinge M. The North, Nature and Poverty: Some Background to the Nordic Identity. - Klinge M. The Finnish Tradition. H. 1993.

68. Klinge 1995: Klinge M. Itämeren maailma. H. 1995.

69. Knuutila 1990: Knuutila J. Strävan efter liturgisk uniformitet i Finland 1537-1614. - Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610. Oslo. 1980.

70. Koivusalo, Suni 1988: Koivusalo E., Suni H. Autuahus taiuahisa. Jälkitavujen vokaalienvälinen h Agricolan teosten kielessä. - Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. Juva 1988.

71. Kouri 1972-1973: Kouri E. Tänkandet rörande statsmakten i början av nya tiden. SKHSV 62-63. H.1972-1973.

72. Kouri 1979: Kouri E. Ericus Ericin nuoremman vaiheet vastauskonpuhdistuksen Euroopassa. - TA 1979.

73. Kouri 1982: Kouri E. Nuori Ericus Erici ja esivalta. SKHSV 72. H. 1982.

74. Kouri 1984: Kouri E. Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin Postillan lähteet. SKHST 129. H. 1984.

75. Laasonen 1977: Laasonen P. Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia. SKHST 103. H. 1977.

76. Laasonen 1991: Laasonen P. Suomen kirkon historia. o.2. H. 1991.

77. Launiala 1937: Launiala Е. Sorolaisen Postillan psalmisitaatit. - TA 1937.

78. Lehikoinen, Kiuru 1993: Lehikoinen L., Kiuru S. Kirjasuomen kehitys. H. 1993.

79. Leinberg 1903: Leinberg K.F. Abo Stifts herdaminne - 1554-1640. SKHST V. H.1903.

80. Lempiäinen 1983: Lempiäinen P. Pyhät ajat. H. 1983.

81. Léonard 1961: Léonard E.G. Histoire générale du protestantisme. 2. P. 1961.

82. Lindén: Lindén E. Latinan vaikutus temporaalirakenteeseen suomen kirjakielessä. Virittäjä 1966.

83. Ljungon pilkkaruno: Ljungo Tuomaanpojanpilkka (toim. E. Orrman). - http://www. kokkola. fi ./historia /nuijasota /uskontok. html.

84. Lortz, Iserloh: Lortz J., Iserloh E. Kleine Reformationsgeschichte. Basel-Wien. 1969.

85. Malinen 1955: Malinen A. Kansakieli Suomen keskiajan kirkossa. - Novella Plantatio. SKHST 56. H. 1955.

86. Maliniemi 1934: Maliniemi A. Silta, Pietari Johanneksenpoika. - Kansallinen elämäkerrasto. o.5. 1934.

87. Melander 1921: Melander K.R. Piirteitä kirkollisen järjestyksen kehityksestä 1500- ja 1600-luvuilla. SKHST 16. H. 1921.

88. Melander 1929: Melander K. Härkäpää, Eerik. - Kansallinen elämäkerrasto. o.2. Helsinki-Porvoo 1929.

89. Meri 1993: Meri V. Maassa taivaan saranat. Suomalaisten historia vuoteen 1814. H. 1993.

90. Montgomery 1990: Montgomery I. Den svenska religionspolitik. - Reformationens konsolidering i de nordiska länderna. 1540-1610. Oslo. 1990.

91. Neovius 1909-1910: Neovius A. Poimintoja Ericus Ericin Postillasta. - SKHSP X. H. 1909-1910.

92. Nikkilä 1985: Nikkilä O. Apokope und altes Schriftfinnisch. Groningen. 1985.

93. Nikkilä 1993: Nikkilä O. Agricola ja kumppanit. - Virittäjä 1993.

94. Nuorteva 1990: Nuorteva J. Finländska studerande vid jesuiternas kollegier. - Reformationens konsolidering i de nordiska länderna. 1990.

95. Paarma 1980: Paarma J. Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-1604. SKHST 116. Pieksämäki.1980.

96. Paarma 1990: Paarma J. Den liturgiska striden i Finland. - Reformationens konsolidering i de nordiska länderna. Oslo. 1990.

97. Paavola 2001: Paavola A.-L. Ikkunat kuin jalokivet. - Yliopisto 2001/15

98.Pajula 1898: Pajula J.S. Pietismi ja uskonnolliset liikkeet Suomessa vv. 1686-1772. Hämeenlinna. 1898.

99. Palola 1997: Palola A-P. Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika. Turun piispat 1412-1460. H. 1997.

100. Parvio 1959: Parvio M. Isaacus Rothovius, Turun piispa. SKHST 60. Forssa. 1959.

101. Parvio 1961-1963: Parvio M. Kirkkoherran virkaanastuminen Suomessa 1600-luvulla. SKHSV 52-53. H. 1961-1963.

102. Parvio 1968-1969: Parvio M. Piispanvirka Suomessa reformaation murroksessa. SKHSV 58-59. H. 1968-1969.

103. Parvio 1975: Parvio M. Mikael Agricolan käsitys kiirastulesta ja votiivimessuista. SKHST 93. H. 1975.

104. Parvio 1977: Parvio M. Avauspuhe Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikokouksessa 19.01.1975. SKHSV 64-67. H. 1974-1977.

105. Parvio 1978: Parvio M. Paavali Juusten ja hänen messunsa. - Suomi 122:3. H. 1978.

106. Parvio 1982: Parvio M. Hymni De Apostolis ja Mikael Agricola. SKHSV 72. H. 1982.

107. Parvio 1983: Parvio M. “Yx Kijtossana ia Rucous wden vuoden päivänä”. Suomalainen saarnatuoliliturgia 1500-luvulla. - Suomi 126. Vaasa. 1983.

108. Parvio 1988: Parvio M. Suomen kirjallisuuden varhaisvaiheet. - Opusculum kirja- ja oppihistoriallinen aikakauskirja. vol.7. 1/ 1987. H. 1988.

109. Parvio 1990: Parvio M. Piispa Ericus Erici (Sorolainen) ja hänen Postillansa. - Ericus Erici. Postilla. II. Jyväskylä 1990.

110. Parvio 1992: Parvio M. Raamatun käyttö piispa Ericus Ericin Postillassa. - Biblia 350. H. 1992.

111. Parvio 1993: Parvio M. Uppsalan kokouksen (1593) tunnustusmuodostus Ruotsi-Suomen kirkon reformaattorisena pohjana. - Confessio Fidei. Suomen luterilaisuuden ensimmäinen tunnustuskirja. SKHST 162. H. 1993.

112. Peltonen 1960: Peltonen K. Raamatun oletettu esisuomennos piispa Eerik Sorolaisen teoksissa esiintyvien Raamatun sitaattien valossa. Turku. 1960.

113. Pirinen H 1996: Pirinen H. Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa. - Tieteessä tapahtuu, 1996, № 7 (www.tsv.fi /ttapaht /796 /pirinen html)

114. Pirinen1962: Pirinen K. Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa. SKHST 62. H.1962.

115. Pirinen 1976: Pirinen K. Keskiajan ja uskonpuhdistuksen tuomiokapituli. 1276-1604. - Turun tuomiokapituli. Turku 1976.

116. Pirinen 1988: Pirinen K. Suomenkielisen liturgian kirjallisuuden synty. - Mikael Agricolan kieli. Tietolipas 112. Juva 1988.

117. Pirinen 1991: Pirinen K. Suomen kirkon historia. o.1. H. 1991.

118. Rahikainen 1992: Rahikainen M. Maa ja kansa ajan virrassa. - Suuri muutos. Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. H. 1992.

119. Raittila 1977: Raittila A.-M. Suomen kirkkohistoria. H. 1977.

120. Rapola 1930: Rapola M. Piirteitä Ruotsin vallan aikaisen kirjasuomen kehityksestä. - Virittäjä 1930.

121. Rapola 1956: Rapola M. Herra Martin mantteli. - Rapola M. Suomalaisia näköaloja. H. 1956.

122. Rapola 1956 (2): Rapola M. Huutavan ääni korvessa. - Rapola M. Suomalaisia näköaloja. H.1956.

123. Rapola 1963: Rapola M. Mikael Agricola ja suomenkielisen proosan alku. - Suomen kirjallisuus II.H. 1963.

124. Rapola 1965: Rapola M. Suomen kirjakielen historia. H. 1965.

125. Rapola 1967: Rapola M. Luterilaisen puhdasoppisuuden ajan suomalainen saarna. - Rapola M. Suomenkielinen proosa Ruotsin vallan aikana. Tietolipas 49. H. 1967.

126. Reardon 1981: Reardon B.M.C. Religious Thought in the Reformation. London – N-Y. 1981.

127. Renvall 1949: Renvall P. Uuden ajan murros. - Suomen historian käsikirja. o.1. Porvoo.1949.

128. Renvall 1949(2): Renvall P. Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsijoita Vaasa-kauden Suomessa. Turku. 1949.

129. Renvall 1959: Uskonpuhdistuksen aika. - Oma maa 6. Porvoo-Helsinki. 1959.

130. Rinne 1921: Rinne J. Uskonpuhdistuksen ajan kirkkorakenne. SKHST XVI. H. 1921.

131. Ruuth 1927: Ruuth M. Eerik Eerikinpoika Sorolainen. - Kansallinen elämäkerrasto. o.1. Helsinki -Porvoo 1927.

132. Ruuth 1932: Ruuth M. Raumannus, Juhana Sveninpoika. - Kansallinen elämäkerrasto. o.4. Helsinki-Porvoo. 1932.

133. Ruuth 1934: Ruuth M. Pietari Särkilahti. - Kansallinen elämäkerrasto. o.5. Helsinki-Porvoo. 1934.

134. Salminen 1970: Salminen S. Johannes Raumannus. SKHST 81. H. 1970.

135. Salomies 1949: Salomies I. Suomen kirkon historia. o.2. H. 1949.

136. Sihvo 1984: Sihvo H. Virsiseppä Lönnrot. - Lönnrotin aika. Kalevalaseuran vuosikirja 64. H. 1984.

137. Siikala 1985: Siikala A.-L. Mennyt säilyy myyteissä. - Tiede 2000. 8-9/1985.

138. Siikala 1994: Siikala A.-L. Suomalainen shamanismi. H. 1994.

139. Siljamäki 1958-1961: Siljamäki A. Paavali Juustenin statuutti vuodelta 1573. SKHSV 48-51. H. 1958-1961.

140. Suolahti 1917-1920: Suolahti G. Suomen papiston alkuperä sekä pappissukujen leviäminen ennen Isoa vihaa. SKHSV VII-X. 1917-1920.

141. Suomen historian pikkujättiläinen 1987: Suomen historian pikkujättiläinen. Porvoo-Helsinki-Juva. 1987.

142. Suomen kulttuurihistoria 1935: Suomen kulttuurihistoria. o.3. Jyväskylä. 1935.

143. Svenskt i Finland 1994: Svenskt i Finland. H. 1994.

144. Takala 1993: Takala M. Lex Dei - Lex Politica Dei. Lex Politica Dei -teos ja Kaarle IX:n lainsäädäntö. SKHST 160. H. 1993.

145. Tarkiainen 1923: Tarkiainen V. Sivistyshistoriallisia piirteitä Sorolaisen Postillasta. - Suomi:V, 2. H. 1923.

146. Tarkiainen 1947-1948: Tarkiainen V. Mikael Agricolan Messu. SKHSV 37-38. H. 1947-1948.

147. Tarkiainen, Tarkiainen 1985: Tarkiainen V., Tarkiainen K. Mikael Agricola. Suomen uskonpuhdistaja. Keuruu. 1985.

148. Teinonen 1991: Teinonen S. Kirkkojen tunnustukset. H. 1991.

149. Tiililä 1947: Tiililä O. Johdanto Sovinnonkaavaan. - Evankelis-luterilaisen kirkon Tunnustuskirjat, V. 1.vihko. H. 1947.

150. Tarvainen 1986: Tarvainen O. Kaksitoista kirkkoisää. Pieksämäki 1986.

151. Virsikirja 1968: Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon virsikirja. Helsinki-Pieksämäki 1968.

152. Vogler 1986: Vogler B. L’établissement allemand et nordique. – L’ Aventure de la Réforme (sous la direction de P. Chaunu). P. 1986.

153. Vogler 1996 : Vogler B. La foi d’ un historien protestant alsacien. – L’ Histoire et la foi (sous la direction de J. Delumeau). P. 1996.

154. Ylikangas 1977: Ylikangas H. Nuijasota. Keuruu. 1977.

155. Ylikangas 1986: Ylikangas H. Käännekohdat Suomen historiassa. Juva. 1986.

156. Ylikangas 1992: Ylikangas H. Valtiovalta ja kansakunta. - Suuri muutos. Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. H. 1992.

157. Ylikangas 1994: Ylikangas H. Rauha vai rieha. Joulun ristiriitainen traditio. - Hiidenkivi 6/1994.